Klaida Klaida
get response in 1 hour.

Got question?

Importo / eksporto deklaravimas Didžiojoje Britanijoje

Importo procedūros Didžiojoje Britanijoje

Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos prekėms išvežamoms ir įvežamoms į UK taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir bet kuriai kitai trečiąjai (t.y. nepriklausančiai ES) šaliai. Tai reiškia, kad Jungtinės Karalystės ir Lietuvos prekybiniuose santykiuose laikomasi visų muitinės procedūrų ir formalumų, kurie kartais gali sukelti nemažai papildomų rūpesčių verslams. Norint sėkmingai eksportuoti ar importuoti prekes į / iš Jungtinę Karalystę, būtina pateikti muitinei eksporto arba importo deklaraciją, o kai kuriais atvejais ir papildomus saugos dokumentus. Dar viena kategorija – specifinės prekės ir produktai (kaip pavyzdys, atliekos, taurieji metalai, brangakmerniai ar produktai su GMO ir kiti), kuriems reikalingos specialios licencijos bei gali būti taikomas akcizo mokestis. Dažnai pastebima, kad importo procedūros UK sukelia daug nepatogumų įmonėms, kurios dar tik pradeda prekybinius santykius su partneriais vykdančiais (ar taip pat pradedančiais vykdyti) veiklą Jungtinėje Karalystėje. Taip yra dėl to, kad nauji verslai dažniausiai neturi suformuoto kontaktų rato ir nežino kur kreiptis dėl muitinės dokumentų tvarkymo. Pasirinkę „Lognet“– savo verslą galėsite vykdyti sklandžiai, galėsite pamiršti galvos skausmą dėl importo procedūros UK „Lognet“ specialistai pasirūpins tuo už Jus.

Eksporto procedūros Didžiojoje Britanijoje

Eksportuojant prekes iš Lietuvos į Jungtinę karalystę (arba laikinai, jei Jums reikalinga eksporto procedūra UK), kontroliuojančiai muitinei (kaip ir eksportuojant iš bet kurios ES šalies) turi būti pateiktas eksporto dokumentų rinkinys (eksporto deklaracija). Dažnai eksporto procedūroms pasitelkiamos tarpininkų paslaugos, kai kliento įmonės vardu muitinei pateikiama deklaracija. Paprastai eksporto deklaracijos muitinei pateikiamos elektroniniu būdu. Užtikriname, kad pasirinkus „Lognet“ Jūsų eksporto procedūra UK bus atlikta tinkamai, o prekės Lietuvą pasieks laiku.

Jei Jūsų eksportuojamos prekės patenka į žemiau pateiktą sąrašą – joms yra būtina turėti licencijas arba sertifikatus:

 • atliekos
 • augalai ir augalų produktai
 • chemikalai
 • daiktai, kurie gali būti naudojami tiek civiliniams, tiek kariniams tikslams
 • deimantai
 • gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai
 • karinės prekės, paslaugos ir technologijos
 • medicininiai prietaisai
 • meno kūriniai, antikvariniai daiktai ir kultūriškai reikšmingos prekės
 • ozono sluoksnį ardančių medžiagos ir F-dujos (Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, hidrofluorangliavandeniliai (HFCs), naudojami šaldiklių ir oro kondicionierių gamyboje)
 • radioaktyviosios medžiagos
 • šaunamieji ginklai, šaudmenys ir susijusi įranga
 • vaistai ir narkotinės medžiagos

Kaip pildoma importo / eksporto deklaracija?

Eksporto procedūrai atlikti reikalingas Bendrasis administracinis dokumentas (SAD – Single Administrative Document), kuris turi būti pildomas pagal galiojančius eksporto dokumentų reikalavimus. Taip pat reikalingi tarptautiniai kelių ir geležinkelių transporto dokumentai (tokie kaip CMR, SMGS, TIR, Carnet, transporto važtaraščiai) šiomis priemonėmis gabenamoms prekėms, sąskaitos faktūros, sutartys (jei yra), kiti reikalingi dokumentai, lydintys eksportuojamas prekes.

Eksporto deklaracijos pildymas apima konkrečios informacijos pateikimą. Itin svarbi informacija yra prekės kodas, nurodantis eksportuojamų prekių rūšį. Norint išvengti komplikacijų ar mokesčių permokėjimo, labai svarbu pasirinkti tinkamą prekės kodą. Be to, į dokumentus turi būti įtrauktas muitinės procedūros kodas, nurodantis gabenamoms prekėms taikomą muitinės procedūrą, pvz., eksportą, laikinąjį eksportą perdirbti ir kt. Unikalus siuntos identifikavimo numeris taip pat yra būtina informacija, kurią reikia įtraukti į deklaraciją.

Eksporto ar importo UK procedūrai atlikti reikalingi tokie dokumentai kaip: eksportuojamų / importuojamų prekių sąskaita-faktūra, krovinio važtaraštis (CMR), pakavimo lapas, licencijos bei serifikatai (jei prekės patenka į prekių grupes, kuriose yra reikalavimas tokius dokumentus pateikti). Dokumentuose turi atsispindėti tokia informacija: prekės kodas (HS kodas), krovinio svoris (bruto ir neto), transportavimo sąlygos (EXW, DAP ir t.t.), transporto priemonės valstybiniai numeriai. Eksportuotojas / Importuotojas (UK įmonė) privalo turėti galiojantį EORI kodą (Economic Operators Registration and Identification number) ir turi būti registruota CDS sistemoje(Customs Declaration Service).

Įmonėms, kurios nesusiduria su muitinės dokumentacija kasdien, importo ar eksporto procedūros gali pasirodyti kaip sudėtingas procesas. Neretai pasirinkus mažai patirties turinčius partnerius eksportuojant ar importuojant prekes būna daromos klaidos, dėl kurių eksportuotojams arba importuotojams gali atsirasti daug nenumatytų kaštų. Dėl šios prežasties muitinės dokumentacijos tvarkymui UK rekomenduojame pasirinkti „Lognet“ – čia dirba didelę patirtį ir žinių bagažą sukaupę specialistai, kurie operatyviai reaguoja į visas situacijas ir atsakymus į klausimus bei deklaracijas pateikia greitai ir profesionaliai.

Tel.: UK: +442031511440 / LT: +37060549509, +37060806039
Email: info@log-net.lt

Testimonials

All testimonials >>

You are a company that provides with qualitative transpotation service. We have also noticed that you are capable of getting adjusted to our needs and

The reviews concerning your company are very warm-hearted. You work well and properly. You always suggest a good and flexible pricing for transport service. Everything

Our company has a good working relationship with JSC Lognet and we have been using their transport services since the autumn of last year to

We have been working with Lognet for more than 4 years now and since the very beginning we felt being a very important customer, getting

JSC “LOGNET” is our reliable partner. This company distinguishes by its pleasant communication and fast situational solutions as well as the search for the best