Klaida Klaida
atsakysime per 1 darbo val.

Turi Klausimą?

ADR kroviniai

Remiantis Jungtinių Tautų statistikos duomenimis, pavojingi kroviniai arba ADR kroviniai sudaro apie 50 % visos pasaulio krovinių tranzito apyvartos. Šių prekių, vadinamų ADR (pranc. Accord Dangereux Routier) kroviniais, gabenimas yra strategiškai svarbus įvairioms pramonės šakoms, tokioms kaip chemijos, naftos chemijos, farmacijos ir kasybos. „Lognet“ yra patikima logistikos įmonė, kuri supranta saugaus ir efektyvaus ADR krovinių gabenimo reikšmę. Optimizuodama logistikos procesus ir laikydamasis teisinių bei techninių reglamentų, „Lognet“ padeda savo klientams pasinaudoti pavojingų krovinių gabenimo privalumais, kartu užtikrinant jų saugumą. ADR krovinių gabenimas yra mūsų kasdienybė, tad patikėkite šiuos krovinius „Lognet“.

Pavojingų krovinių kategorijos

Pavojingi kroviniai, klasifikuojami į devynias ADR klases, gabenant reikalauja ypatingo dėmesio. Šios klasės apima įvairių tipų pavojingas medžiagas, kurių kiekviena turi savo unikalias savybes ir tvarkymo reikalavimus. Klasės yra tokios:

  • 1 klasė Sprogmenys;
  • 2 klasė Dujos;
  • 3 klasė Liepsnieji skysčiai arba degiosios skystosios medžiagos;
  • 4 klasė Degios kietosios medžiagos;
  • 5 klasė Oksiduojančios medžiagos, organiniai peroksidai;
  • 6 klasė Toksiškos medžiagos, infekcinės medžiagos;
  • 7 klasė Radioaktyviosios medžiagos;
  • 8 klasė Ėdžiosios medžiagos;
  • 9 klasė Įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai.

Toliau apie kiekvieną klasę išsamiau.

1 klasė – sprogmenys: „Lognet“ ypatingai specializuojasi sprogmenų gabenimo srityje. Ši kategorija reikalauja kruopščios priežiūros dėl savo didelės rizikos pobūdžio. Norint užtikrinti saugų sprogstamųjų medžiagų transportavimą, reikia laikytis specialių taisyklių, gauti reikiamus leidimus ir atidžiai laikytis nustatytų procedūrų. Vairuotojai turi visus reikiamus leidimus tokių krovinių vežimui bei turi ilgametę patirtį.

2 klasė – dujos: šiai kategorijai priskiriamos dujinės medžiagos, pvz., degios arba toksiškos dujos bei nedegios ir netoksiškos dujos. Gabenant dujas būtina griežtai laikytis saugos priemonių, įskaitant tinkamą dujinių medžiagų įpakavimą, ženklinimą ir konteinerių vientisumo užtikrinimą.

3 klasė – degūs skysčiai: į šią kategoriją įeina degūs skysčiai, tokie kaip benzinas, alkoholis arba dažų skiedikliai. Gabenant degius skysčius reikia atsargiai elgtis, kad būtų išvengta nuotėkio ar užsiliepsnojimo. Pakuotės ir ženklinimo reikalavimų laikymasis yra būtinas norint išlaikyti saugos standartus.

4 klasė – degios kietosios medžiagos: degios kietosios medžiagos, tokios kaip degtukai ar tam tikros cheminės medžiagos (pvz. savaime užsiliepsnojančios medžiagos arba medžiagos, kurios sąlytyje su vandeniu išskiria degias dujas), kelia didelį pavojų transportuojant. Norint sumažinti nelaimingų atsitikimų ar gaisrų tikimybę, būtina tinkamai supakuoti ir saugiai laikyti šias medžiagas, išmanyti dokumentaciją.

5 klasė – oksiduojančios medžiagos, organiniai peroksidai: oksiduojančios medžiagos ir organiniai peroksidai gali padidinti užsidegimo riziką. Norint išvengti reakcijų, gabenant šias medžiagas reikia tinkamos pakuotės, taip pat tinkamai atskirti nuo kitų nesuderinamų medžiagų, jei tokios medžiagos laikantis visų saugos standartų pakuojamos kaip dalinis krovinys.

6 klasė – toksiškos arba infekcinės medžiagos, įskaitant tam tikras chemines medžiagas (pvz. deginančias) ar medicinines atliekas, turi būti vežamos labai atsargiai. Labai svarbu užtikrinti tvarkytojų, transporto personalo ir aplinkos saugumą. Patekusios į aplinką tokios medžiagos gali turėti katastrofiškų padarinių.

7 klasė – radioaktyviosios medžiagos: gabenant radioaktyviąsias medžiagas reikia laikytis griežtų taisyklių, kad būtų išvengta radiacijos poveikio. Specialiai apmokytas personalas ir šioms medžiagoms pritaikyta pakuotė yra labai svarbūs saugiam transportavimui. Kaip ir visiems ADR kroviniams šio tipo kroviniams taikomi ypatingi saugos reikalavimai, dokumentacija.

8 klasė – ėsdinančios medžiagos: pvz., rūgštys ar šarmai, kontakto metu gali sugadinti arba pakenkti. Saugus korozinių medžiagų transportavimas reikalauja tinkamos pakuotės (dažnai antikorozinės), įskaitant sandarias talpyklas, kad būtų išvengta išsiliejimo ar nutekėjimo.

9 klasė – įvairios pavojingos medžiagos ir produktai: ši kategorija apima medžiagas arba produktus, kurie neatitinka aštuonių ankstesnių klasių, tačiau vis tiek kelia tam tikrą rizikos lygį. Pavyzdžiui, ličio baterijos, amonio acealdehidas, rudasis asbestas, polichlorbifenilai, ricinmedžio miltai. Tinkama pakuotė ir ženklinimas yra būtini saugiam jų transportavimui.

Kaip gabenami pavojingi kroviniai?

ADR kroviniai, neatsižvelgiant į ADR klasę, turi turėti specialius leidimus, sertifikatus ir laikytis taisyklių. Transportas bei pakuotės, kuriuose talpinami pavojingi kroviniai privalo būti tinkamai ženklinamos oranžiniais ir/arba raudonais lipdukais, kuriuose yra klasės identifikacinis numeris. Saugos duomenų lapai (MSDS) ir pavojingų krovinių deklaracijos (DGD) yra vieni iš būtinų gabenimui reikalingų dokumentų. Be to, saugus ADR krovinių gabenimas apima taisykles, kurių būtina laikytis kiekvienam siunčiančiam tokius krovinius. Pakuotei ir ženklinimui teikiama ypatinga svarba.

Pavojingų krovinių gabenimo trukmė

Pavojingų krovinių gabenimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo konkrečių krovinio reikalavimų, tokių kaip atstumas, gabenimo būdas, bet kokios papildomos saugumo priemonės. „Lognet“ logistikos ekspertai, atsižvelgdami į krovinio charakteristikas ir laikydamiesi teisinių, techninių ir sanitarinių taisyklių, parengia optimalius pristatymo maršrutus. Mes taip pat bendradarbiauja su patikimais transporto paslaugų teikėjais, kad pasiūlytume konkurencingas kainas ir išlaikytume aukštą paslaugų lygį viso transportavimo proceso metu.

Pavojingų krovinių gabenimo saugumo reikalavimai

Siekiant užtikrinti saugų pavojingų krovinių vežimą, vairuotojai privalo turėti specialius leidimus ir būti išklausę mokymus. Su prekėmis susijęs pavojingumo lygis lemia įvairius veiksnius, tokius kaip pakuotės reikalavimai, leistini krovinių kiekiai, palydos poreikis. Šių taisyklių laikymasis garantuoja tiek krovinio, tiek jį gabenančių asmenų saugumą.

Tel.: LT: +37060549509, +37060806039
Email: info@log-net.lt

Atsiliepimai

Visi atsiliepimai >>

Esate kokybiškas transportavimo paslaugas teikianti įmonė. Taip pat pastebime, kad sugebate prisitaikyti prie mūsų poreikių , užtikrinate malonų bendradarbiavimą ir greitai reaguojate į užklausas, ieškote

Apie jūsų įmonę atsiliepimai tik šilti. Dirbate gerai, teisingai. Visada siūlote gerą transporto paslaugos kaina, esate lankstūs. Viskas vyksta laiku: krovinio paėmimai, pristatymai. Krovinius pervežate

Mūsų įmonė palaiko gerus santykius su UAB Lognet. Mes naudojamės jų paslaugomis nuo praeitų metų rudens, gabendami prekes: iš Lietuvos, į savo sandėlius JK. Pastaruoju

Mes dirbame su LOGNET daugiau nei 4 metus. Nuo pat pradžių, mes jautėmės, esantys labai svarbūs klientai, kuriems skiriamas didelis dėmesys: netgi smulkiausiems dalykams ir

UAB “LOGNET” yra patikimas mūsų partneris. Ši kompanija pasižymi, tiek maloniu bendravimu, bei greitais situacijų sprendimais, tiek ir geriausios kainos paieškomis.